Wiesław Aleksander Wójcik, Sabała

Wydanie drugie, poprawione i uzupełnione

Wydawnictwo Tatrzańskiego Parku Narodowego

Zakopane 2010

ISBN :978-83-60556-71-9

ss. 472

www.sklep.tpn.pl

Od Autora:

Oddając niniejszą książkę do rąk Czytelnika, pragnę podzielić się z Nim kilkoma wspomnieniami i refleksjami. Powstawała ta książka przez wiele lat, a za jej akuszera należy uważać Macieja Pinkwarta, który, kiedy w 1986 r. ukazał się tzw. papieski tom „Wierchów” (dedykowany Janowi Pawłowi II jako członkowi honorowemu Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego), zawierający m.in. mój artykuł pt. Prawda o śmierci Sabały, podczas jednego z towarzyskich konwentykli na Ciągłówce, bodaj czy nie na moich tamtegorocznych imieninach, rzucił pod moim adresem uwagę, abym zabrał się za napisanie szczegółowej biografii Sabały, o którym – jak mówił – w gruncie rzeczy niewiele wiadomo. Tę propozycję, rzuconą – jak mniemam – półżartem, półserio, początkowo również i ja tak potraktowałem, później jednak doszedłem do wniosku, że przecież przy mojej ciągłej, zawodowej, ale i hobbystycznej, penetracji piśmiennictwa górskiego, a także rozmaitych źródeł archiwalnych – mogę gromadzić także rozmaite sabaliana, na które przy okazji się natknę. No i tak to się zaczęło…