Jacek Kolbuszewski

Góry: przestrzenie i krajobrazy. Studia z historii literatury i kultury

Wydawnictwo Universitas

Kraków 2020

Publikacja została przygotowana pod patronatem Pracowni Badań Humanistycznych nad Problematyką Górską działającej w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego