Jacek Kolbuszewski, Literatura i Tatry. Studia i szkice

 

 

 

    Jacek Kolbuszewski, Góry: przestrzenie i krajobrazy. Studia z historii literatury i kultury

 

 

 

     

 

Jolanta Ługowska, Vincenz – mistrz słowa mówionego

 

 

 

 

Wiesław Aleksander Wójcik, Sabała

 

 

 

 

 

Małgorzata Misiak, Między Popradem a Osławą.
Tożsamość kulturowo-językowa Łemków w ujęciu etnolingwistycznym