Mgr Paulina Drygas

Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim (specjalność: krytyka literacka i artystyczna). Od 2016 roku realizuje studia doktoranckie na Wydziale Filologicznym, podczas których rozwija swoje pasje humanistyczne. Jej zainteresowania naukowe skupione są wokół: literatury regionalnej, relacji między pamięcią, kreacją a tekstem oraz miejsc i granic piśmiennictwa pamiętnikarskiego. Pracuje nad dysertacją dotyczącą Wrocławskiej szansy Zygmunta Dżuganowskiego. Prywatnie stara się łączyć zamiłowanie do podróży, sportu i biblioteki.