Dr Krzysztof Prętki

 

Kierownik Pracowni Historii Zdrowia Publicznego oraz Polityki Społecznej i Zdrowotnej Katedry Nauk Społecznych i Humanistycznych na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. 

Naukowo zajmuje się problematyką polityki społecznej i zdrowotnej, historii ochrony zdrowia w Polsce, systemów opieki zdrowotnej współczesnych państw oraz historii eugeniki. 

W obszarze zainteresowania znajduje się również problematyka higienizacji Zakopanego na przełomie XIX i XX wieku, w tym szczególnie działalność Tomasza Wiktora Janiszewskiego (1867-1939) na stanowisku lekarza klimatycznego, czego efektem są publikacje naukowe poświęcone tej osobie (m.in.: Pierwowzory Tomasza Judyma – bohatera powieści Stefana Żeromskiego Ludzie bezdomni, [w:] Lekarz jako autor i bohater literacki, redakcja Edward Białek i Dariusz Lewera, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2019).

Jest także autorem monografii naukowej pt. „Przekształcenia systemu ochrony zdrowia w Polsce po II wojnie światowej” (Poznań 2007) oraz współredaktorem i współautorem sześciu monografii: „Eugenika – aspekty społeczne i etyczne” (Poznań 2013), „Zdrowie i choroba w ujęciu interdyscyplinarnym” (Poznań 2013), „O zdrowiu w Polsce w XX wieku” (Poznań 2017), „Między historią, bioetyką i medycyną” (Poznań 2019), „Druga Rzeczpospolita w ujęciu multidyscyplinarnym” (Poznań 2019), „Wybrane obszary wychowania i edukacji dziecka w ujęciu historycznym” (Gorzów Wielkopolski 2019).

Jest członkiem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Polskiego Towarzystwa Historycznego, Polskiego Towarzystwa Historii Nauk Medycznych (członek-założyciel), Polskiego Towarzystwa Nauk o Zdrowiu, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego (wiceprezes Oddziału Poznańskiego), Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego, Sekcji Historycznej Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Polskiego Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej oraz Stowarzyszenia Naukowego imienia Roberta Kocha w Wolsztynie.