Dr Jan Pacholski

Ur. 1973 r. we Wrocławiu, adiunkt w Zakładzie Dydaktyki Literatury Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. W roku 2005 obronił pracę doktorską poświęconą korespondencjom wojennym Theodora Fontane. Autor dwu monografii, w tym pierwszej polskiej książki na temat życia i twórczości Th. Fontane, oraz ponad siedemdziesięciu artykułów i przyczynków opublikowanych m.in. w polskich i zagranicznych periodykach naukowych oraz tomach pokonferencyjnych. Redaktor lub współredaktor dziewięciu tomów zbiorowych, jak również kilku polskich edycji współczesnej poezji i prozy niemieckiej – także tłumacz. Główne zainteresowania badawcze: historia literatury i kultury Śląska i krajów ościennych, motyw gór w literaturze, literackie relacje z podróży po Śląsku. W roku 1997 był współzałożycielem, a od 2008 jest opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Germanistów UWr, w związku z tym od czasu do czasu wciąż bywa czynnym przewodnikiem sudeckim.