Dr Jakub Żmidziński 

Technik leśnik i doktor nauk humanistycznych, ukończył filologię polską na UAM. Pracuje na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, gdzie wykłada m.in. Główne problemy kultury, fakultet Muzyczne źródła korespondencji sztuk, prowadzi seminarium licencjackie i magisterskie. 

Autor pionierskiej monografii Pieniny w literaturze polskiej (Poznań, 2010), obejmującej wszelkie przejawy zainteresowania tym pasmem górskim w literaturze pięknej, przewodnikach i wspomnieniach, relacjach podróżniczych i krajoznawczych XIX i XX wieku. Były redaktor „Czasu Kultury”. Od kilkunastu lat publikuje w roczniku „Prace Pienińskie”, od kilku lat związany z wrocławskim pismem „Góry – Literatura – Kultura”. Prócz tego opublikował kilkadziesiąt artykułów naukowych i esejów, reportaży i wywiadów. Brał udział w kręceniu dokumentu Redyk karpacki. Wydał trzy tomiki poetyckie: domek (2011); poświęcony Pieninom Węgliska i inne wzgórza (2012) oraz Ślad (2016). W latach 2003-2017 prowadził Galerię Spotkań przy Klasztorze Karmelitów Bosych w Poznaniu, gdzie organizował koncerty, wykłady, prezentacje sztuki i rozmowy z artystami.

W roku 2018 opublikował monografię Wzór nieznany. Stanisław Vincenz a muzyka (Wrocław-Poznań). Muzyka jest tam potraktowana możliwie szeroko – autora interesowały zarówno walory brzmieniowe i rytmiczne prozy Homera Huculszczyzny, jak i opisy samej muzyki, w końcu kompozycja eposu. Zasadniczym celem pracy było nakreślenie filozofii muzyki Vincenza, będącej oryginalnym nawiązaniem do wielkiej tradycji filozoficzno-mistycznej, wywodzącej się ze starożytnej Grecji.