Dorota Nowicka

Mgr Dorota Nowicka

Doktorantka Zakładu Dydaktyki Literatury w Instytucie Filologii Germańskiej UWr.

Zainteresowania badawcze to głównie symbolika zwierząt w literaturze niemieckojęzycznej oraz tożsamość i kultura ludów słowiańskich. Pasjonatka wędrówek i zgłębiania fenomenu gór jako czynnika wpływającego na ukształtowanie człowieka i postrzeganie przez niego świata.