Mgr Anna Pigoń 

Doktorantka w Zakładzie Literatury Romantyzmu (Instytut Filologii Polskiej UWr). Przygotowuje rozprawę doktorską na temat kobiet w literaturze o Tatrach do 1939 roku. Poza tematyką górską, szczególnie tatrzańską, interesuje się „innymi” obiegami literackimi: folklorem, literaturą popularną oraz dziecięcą i młodzieżową.