Mgr Anna Brzezińska-Winkiel

Doktorantka Zakładu Bohemistyki w Instytucie Filologii Słowiańskiej. Absolwentka bohemistyki i pedagogiki ogólnej na Uniwersytecie Wrocławskim. Przygotowuje rozprawę doktorską na temat czeskiej wizualnej poezji awangardowej. Ponadto interesuje się czeską sztuką awangardową, typografią okresu międzywojennego, surrealizmem Jana Švankmajera oraz czeskimi baśniami ludowymi. Z zamiłowania zapalona górska turystka, naukowo zajmuje się górami naszych południowych sąsiadów, w szczególności recepcją braci Čapków w ich rodzinnych stronach.