Dr Agnieszka Kuniczuk-Trzcinowicz UW

Habilitacja na Uniwersytecie Warszawskim na podstawie rozprawy Czytane pod skreśleniem. Analiza procesu myślowego Sienkiewicza na podstawie rękopisów nowel (Warszawa 2017). Tytuł doktora w 2005 na Uniwersytecie Wrocławskim („Elementy literatury popularnej w twórczości Henryka Sienkiewicza”). Od 2016 roku zatrudniona na Uniwersytecie Warszawskim, Wydział „Artes Liberales”.
Współpracuje z wieloma ośrodkami akademickimi w całej Polsce i za granicą współpracując w pracach naukowych, wykładając dla studentów czy przy realizacji grantów. Sekretarz redakcji rocznika „Góry, Literatura, Kultura”.

Zainteresowania badawcze zogniskowane wokół twórczości Henryka Sienkiewicza oraz innych twórców okresu pozytywizmu. Szczególnie w zakresie badania rękopisów, śladów spuścizny pozaliterackiej najwybitniejszych pisarzy drugiej połowy XIX wieku, co przybliża jej badania do kręgu krytyki genetycznej, która staje się coraz większą fascynacją.
Zainteresowania i fascynacje pozanaukowe: Michał Anioł, proza Gabriela Marqueza i Dawida Grossmana, tango… i góry (oczywiście:):)
W wolnych chwilach pisze książeczki dla dzieci. Opublikowała jedną z nich: „To ja, Sienkiewicz” (2013).