Jakub Żmidziński

SPIS PUBLIKACJI O TEMATYCE GÓRSKIEJ: 

1. 
1.1. Michał Marczak: góral z Grywałdu, etnograf Pienin. Wspomnienie w 60 rocznicę śmierci. „Prace Pienińskie” 14/2004, s. 111-116.
1.2. Z archeologii przewodników szczawnickich. Śledztwo w sprawie pewnego błędu, „Prace Pienińskie” 15/2005, s. 209-212.
1.3 W stronę etnograficznej monografii. WokółIlustrowanego przewodnika po Pieninach i Szczawnicy” Alhy, Marczaka, Wiktora, „Prace Pienińskie” 16/2006, s. 49-62.
1.4. Literackie szlaki Pienin. Przewodnik, „Pieniny – Przyroda i Człowiek” 9/2006, s. 187-218.