WYKŁADY / KONFERENCJE

Zapowiedź wykładu: dr Jakub Żmidziński, „Brzmienie Czarnohory a gra gwiazd. Kosmiczny wymiar muzyki według Stanisława Vincenza”

Tematyka wykładu dotyczy istotnego aspektu „filozofii muzyki” Stanisława Vincenza. Jej rekonstrukcji autor poświęcił niedawno wydaną monografię Wzór nieznany. Stanisław Vincenz a muzyka (Wrocław–Poznań 2018). Ukazuje ona zarówno muzyczne fascynacje i wrażliwość akustyczną samego pisarza, jak i podglebie filozoficzne i antropologiczne jego poglądów na muzykę. Vincenz stworzył oryginalną koncepcję świata, w której muzyka odgrywa ważną rolę. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie jego dziecięce wtajemniczenia i późniejsze przemyślenia dotyczące pejzażu akustycznego Czarnohory oraz muzyki huculskiej. Można śmiało postawić tezę, że Homer Huculszczyzny nie stworzyłby tak intrygującej, literackiej wizji Karpat Wschodnich, gdyby nie jego muzycznie „nastrojona” dusza. Nie stworzyłby też oryginalnej koncepcji muzyki, gdyby nie słuchanie „z oddaniem” brzmienia pejzażu górskiego i huculskich pieśni. (więcej…)

WYKŁADY / KONFERENCJE

Idealizacja gór: przyroda, człowiek, kultura

  MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA „Góry-Literatura-Kultura” EDYCJA VI

Idealizacja gór: przyroda, człowiek, kultura

7. – 9. listopada 2018 r.

Villa Alexandra | ul. Piastowska 3 57-320 Polanica-Zdrój

 

ORGANIZATORZY: Pracownia Badań Humanistycznych nad Problematyką Górską przy Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie Instytut im. Leibniza dla Historii i Kultury Europy Wschodniej w Lipsku (GWZO) (więcej…)

Z Pracownia, przed