Krystyna Heska-Kwaśniewicz

SPIS PUBLIKACJI O TEMATYCE GÓRSKIEJ:

1. 
1.1. Jak powstał wiersz Juliana Przybosia pt. „Z Tatr”. Rozważania o genezie i tekście, [w:] Szkice o literaturze dawnej i nowszej: ofiarowane Profesorowi Zbigniewowi Jerzemu Nowakowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. nauk. Jan Malicki, Renarda Ocieczek, Katowice 1992, s. 144 – 162.
1.2. Kornela Filipowicza cieszyński pejzaż poruszony, [w:] Śląskie Miscellanea. Literatura – folklor, t. 5, pod red. Jana Malickiego i ….., Katowice 1993, s. 117 – 125.
1.3 Kornela Filipowicza cieszyński pejzaż poruszony, [w:] Śląskie Miscellanea. Literatura – folklor, t. 5, pod red. Jana Malickiego i ….., Katowice 1993, s. 117 – 125.
1.4. Góry w poezji Juliana Przybosia, „Wierchy”, R. 59, 1994, s. 19 – 38.
1.5. Baśnie o polskich górach: rekonesans badawczy, „Góry-Literatura-Kultura”, t. 1., pod red. Jacka Kolbuszewskiego, 1996, s. 65 – 77.
1.6. „O serce, serce! Tatry moje”. O sonetach taternickich Mariusza Zaruskiego, „Góry-Literatura-Kultura”, t. 2, pod. red. Jacka Kolbuszewskiego, Wrocław 1996, s. 101 – 105.
1.7. Maria i Magdalena w Zakopanem. [Streszczenie], „Prace Komisji Naukowych”. Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach, 1998, nr 22, s. 12.
1.8. Przestrzeń krajobrazowa Górnego Śląska w literaturze polskiej, czeskiej i niemieckiej. Rekonesans badawczy, „Śląskie Miscellanea”, t. 11, pod red. Jana Malickiego i …, Katowice 1998, s. 137 – 161.
1.9. „… tylko tatrzańskie jeziora”. Dwa epizody w „Sławie i chwale” Jarosława Iwaszkiewicza, „Góry-Literatura-Kultura”, t. 3, pod red. Jacka Kolbuszewskiego, Wrocław 1998, s. 93 – 102.
1.10. „Zapach Tatr”: o fascynacjach górskich Jana Izydora Sztaudyngera, „Wierchy”, R. 65, 1999, s. 35 – 60.
1.11. „Tatry, najpiękniejsze na świecie” („Album tatrzańskie” J. Iwaszkiewicza), [w:] Poezja polska: interpretacje, pod red. … i Bogdana Zelera, Katowice 2000, s. 249 – 253.
1.12. „Chciałbym tu jeszcze raz powrócić”, Góry w twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, „Prace Komisji Naukowych”. Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach, 2002, nr 26, s. 10 – 11.
1.13. Człowiek gór. Szkic do portretu Tadeusz Gąsienicy Giewonta, „Wierchy”, R. 68., 2002, s. 27 – 36.
1.14. Krajobraz i przyroda w powieściach Pawła Łyska, [w:] Česká a polská emigračni literatura: sbornik z mezinárodni vědeckè konference = Emigracyjna literatura czeska i polska: materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, red. Libor Martinek, Martin Tichý, Opava 2002, s. 143 – 155.
1.15. Beskidzkie gronie Pawła Łyska, „Wierchy”, R. 69, 2003, s. 21-32.
1.16. Poetka spod Giewontu – Anna Gąsienica Giewont-Fryjewicz, „Wierchy”, R. 70,  2004, s. 63 – 74
1.17. Lepsze sto Giewontów, Liliowych i Mnichów niż jedna blondynka o niebieskich oczach. Sezonowa miłość z Tatrami w tle, [w:] Pejzaże kultury: prace ofiarowane Profesorowi Jackowi Kolbuszewskiemu w 65. Rocznicę Jego urodzin, pod red. Władysława Dynaka i Mariana Ursela, Wrocław 2005, s. 363 – 372.
1.18. Ludzie, góry, książki, Katowice 2006.
1.19. „… Do Tatr poszedłem z samą tylko poezją w duszy”. Broniewski w Tatrach, „Wierchy” 2011, s. 53-72.
1.20. N.N. na Pęksowym Brzysku, czyli pośmiertny chichot Witkacego, [w:] Kłopotliwe pamiątki: trud dziedziczenia: region, edukacja, kultura, pod red. Zofii Budrewicz i Marii Sienko, Kraków 2012, s. 179 – 184.
1.21. „…treść ojczystej ziemi”. Zofia Kossak jako malarka krajobrazów, „Góry-Literatura-Kultura”, t. 6., pod red. Ewy Grzędy, Wrocław 2012, s. 95 – 111.
1.22. [Rec.: Zakopane odkopane: lekko gorsząca opowieść góralsko-ceperska, Paulina Młynarska, Beata Sabała-Zielińska, Bielsko-Biała 2012], „Wierchy”, R. 78, 2012, s. 286 – 288.
1.23. Od „góry z metalu” po „Górę z lasu”. Kontrasty krajobrazowe Śląska, „Góry-Literatura-Kultura”, t. 8, pod red. Ewy Grzędy, Wrocław 2014, s. 105 – 115.
1.24. Pomnik tych, co zostali w górach, „Góry-Literatura-Kultura”, t. 9, pod red. Ewy Grzędy, Wrocław 2015, s. 259 – 262.