Katarzyna Tałuć

SPIS PUBLIKACJI O TEMATYCE GÓRSKIEJ: 

1. 
1.1. Tałuć K., Motyw Janosika w literaturze słowackiej, Góry – Literatura – Kultura, pod red. E. Grzędy,  T. 4, Wrocław 2001, s. 43-60.
1.2. Tałuć K., Góry w serii „Cuda Polski” Rudolfa Wegnera, Góry – Literatura – Kultura, pod red. E. Grzędy, T. 7, Wrocław 2013, s. 145-158.
1.3 Tałuć K., Ferdynand Antoni Ossendowski o Hucułach, Góry – Literatura – Kultura, pod red. E. Grzędy, T. 9, Wrocław 2015, s. 225-236.
1.4. Tałuć K., Zdobywanie, wędrowanie, obcowanie. Problematyka przekraczania granic w eksploracji gór na łamach prasy dwudziestolecia międzywojennego, Góry – Literatura – Kultura, pod red. E. Grzędy, T. 11, Wrocław 2017, s. 275-289.