Ewa Grzęda

SPIS PUBLIKACJI O TEMATYCE GÓRSKIEJ: 

1. 
1.1. Ewa Grzęda, Śląska podróż Stanisława Deszerta. „Annales Silesiae” XXV, 1995, s. 9 – 19.
1.2. Ewa Grzęda, Góry jako granica – ujęcie romantyczne, [w:] Góry, literatura, kultura, pod red. J. Kolbuszewskiego, t. 1, Wrocław 1996, s. 21 – 31.
1.3 Ewa Grzęda, Romantyczne krajobrazy z górą i drzewem, [w:] Góry, literatura, kultura, pod red. J. Kolbuszewskiego, t. 2, Wrocław 1996, s. 71 – 81.
1.4. Ewa Grzęda, „Góry z marmuru i góry z płomienia” – obrazy gór w mistycznej twórczości Juliusza Słowackiego [w:] Góry, literatura, kultura, pod red. J. Kolbuszewskiego, t. 3, Wrocław 1998, s. 51 – 65.
1.5. Ewa Grzęda, Karpaty i buki. Kilka uwag o motywie karpackiej buczyny w twórczości Juliusza Słowackiego, [w:] Góry, literatura, kultura, pod red. J. Kolbuszewskiego, t. 4, Wrocław 2001, s. 159 – 171.
1.6. Ewa Grzęda, [rec:] Lucyna Biały, Duch Gór – Rübezahl. Geneza i upowszechnienie legendy, Jelenia Góra 2007, ss. 192, [w:] „Wierchy”, R. 73, 2007, s. 273 – 276.
1.7. Ewa Grzęda, Od cedrów libańskich do „cedrów karpackich, [w:] Romantyzm. Literatura, kultura, obyczaj, pod red. M. Joncy i M. Łoboz, Wrocław 2009, s. 37 – 48.
1.8. Ewa Grzęda, Szwajcaria i Alpy w legendzie kościuszkowskiej, [w:] Góry, literatura, kultura, t. 5., pod red. E. Grzędy, Wrocław 2010, s. 29 – 43.
1.9. Ewa Grzęda, Przedmowa, [w:] Góry, literatura, kultura, t. 5, pod red. E. Grzędy, Wrocław 2010, s. 5 – 7.
1.10. Ewa Grzęda, Naturalne wzniesienia, kurhany i kopce jako inwarianty „góry śmierci” w przedromantycznej i romantycznej poezji polskiej. Prolegomena, [w:] Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna – antropologia kultury – humanistyka, t. 15 pod red. J. Kolbuszewskiego, Wrocław 2011, s. 161 – 174
1.11. Ewa Grzęda, Wstęp, [w:] „Góry – Literatura – Kultura”, pod red. E. Grzędy, t. 6, 2012. S, 11 – 14.
1.12. Ewa Grzęda, Wstęp, Konferencja „Góry. Symbolika – znaczenia – wartości, [w:] „Góry – Literatura – Kultura”, t. 7., pod red. E. Grzędy, Wrocław 2013, s. 13 -15; 183 -184.
1.13. Ewa Grzęda, Das kulturelle und historische Erbe von Niederschlesien, Sachsen und Preußen auf der Grundlage des Rreisetagebuches von Stanisław Deszert aus den Jahren 1828-29, [in:] Touristische Vermarktung der Geschichte, Herausgegeben von Miloš Řezník, Katja Rosenbaum, Leipzig und Berlin 2014, s.79 – 93.
1.14. Ewa Grzęda, Jacek Kolbuszewski, Dwaj poeci i tatrzańskie orły [w:] ”Góry-Literatura-Kultura”, t. 8, pod red. Ewy Grzędy, Wrocław 2014, s.155 -161.
1.15. Ewa Grzęda, Wstęp, [w:] „Góry-Literatura-Kultura”, t. 8, pod red. Ewy Grzędy, Wrocław 2014, s. 5-6.
1.16. Ewa Grzęda, Funkcja i symbolika motywów roślinnych w obrazach z życia i podróży Wincentego Pola, [w:] Obrazy natury i kultury. Studia o Wincentym Polu, pod red. M. Łoboz, Wrocław 2015, s. 365 – 384.
1.17. Ewa Grzęda, Między „ja” poetyckim i krajobrazem, między poezją opisową i twórczością mistyczną. Esej o zależnościach pomiędzy percepcją przestrzeni i ewolucją stylu poetyckiego Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego [w:] Romantyzm: Literatura – Kultura – Obyczaj, Prace dedykowane Profesorowi Marianowi Urselowi w 65 rocznicę urodzin pod red. M. Joncy i M. Łoboz, Wrocław 2015, s. 23 – 36.
1.18. Ewa Grzęda, Wstęp i redakcja, „Góry – Literatura – Kultura”, t. 9, pod red. E. Grzędy, 2015.
1.19. Ewa Grzęda, Karpaty w „Zawiszy Czarnym” Juliusza Słowackiego, [w:] Wierchy wołają. Wiesławowi A. Wójcikowi na siedemdziesiąte urodziny, pod red. Janusza Konieczniaka i Joanny Pociask-Karteczki, Kraków 2016, s. 95 -104.
1.20. Ewa Grzęda, Wstęp, „Góry-Literatura-Kultura”, pod red. E. Grzędy, t. 10, 2016, s. 5 – 11.
1.21. Ewa Grzęda, Plurimos annos. Odnowienie doktoratów prof. dr hab. Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz i prof. dr hab. Jacka Kolbuszewskiego, „Góry-Literatura-Kultura”, pod red. E. Grzędy, t. 10, 2016, s. 5 – 11.
1.22. Ewa Grzęda, Monika Witt, Kilka uwag o księgach pamiątkowych ze schroniska nad Śnieżnymi Kotłami w XIX i XX w./ Einige Bemerkungen über die Fremdenbücher der Schneegrubenbaude an der Jahrhundertwende, „Góry-Literatura-Kultura”, pod red. E. Grzędy, t. 10, 2016, s. 5 – 11, s. 221 – 234.