Dorota Michułka

SPIS PUBLIKACJI O TEMATYCE GÓRSKIEJ: 

1. 
1.1. D. Michułka, Czytankowe Alpy, Góry-Literatura-Kultura, pod red. E. Grzędy, t. 5, Wrocław 2010, s. 109-126.
1.2. D. Michułka, Góry egzotyczne w podręcznikach szkolnych II połowy XIX wieku – między poznaniem a fascynacją niezwykłością, Góry-Literatura-Kultura, pod red. E. Grzędy, t. 8, Wrocław 2014, 117-130.
1.3. D. Michułka, Kategoria mimesis i poza nią. Góry fantastyczne i ich funkcja w „mapowaniu świata” we współczesnej literaturze dla młodego odbiorcy, Wielogłos, pod red. T. Walas, Kraków 2016, s. 41-64.