Agnieszka Kuniczuk-Trzcinowicz

SPIS PUBLIKACJI O TEMATYCE GÓRSKIEJ: 

1. 
1.1. Co słychać w Zakopanem? Wspomnienia Władysława Matlakowskiego na tle relacji podhalańskich z przełomu wieków, „Góry – Literatura – Kultura”, t. 10 , 2016, red. E. Grzęda, s. 147 – 154.
1.2. „W górach Kaukazu” Wacława Sieroszewskiego, komunikat, „Góry – Literatura – Kultura”, t. 7, 2013, red. E. Grzęda, s. 179 – 182.
1.3 Mit „świętej góry” z perspektywy twórców śląskich, [w:] Śląskie pogranicza kultur, t. 2, red. M. Ursel, O. Taranek-Wolańska, Wrocław 2013, s. 27-44.
1.4. Anna Nakwaska z Krajewskich na alpejskich szlakach, „Góry – Literatura – Kultura, t. 5, 2010, red. E. Grzęda, s. 79-89.