BIBLIOGRAFIA

Mgr Paulina Drygas IFP UWr

Dr hab. Ewa Grzęda prof. UWr IFP Uwr | czytaj dalej

Prof. dr hab. Krystyna Heska Kwaśniewicz UŚ | czytaj dalej

Prof. Dr. Dietlind Hüchtker

Prof. dr hab. Jacek Kolbuszewski IFP Uwr | czytaj dalej

Dr hab. Agnieszka Kuniczuk-Trzcinowicz UW | czytaj dalej

Prof. dr hab. Magdalena Jonca prof. UWr IFP Uwr

Prof. dr hab. Małgorzata Łoboz IFP Uwr

Prof. dr hab. Jolanta Ługowska IFP Uwr

Dr hab. Dorota Michułka prof. UWr IFP Uwr | czytaj dalej

Dr Małgorzata Misiak IFP Uwr

Mgr Dorota Nowicka IFG UWr

Mgr Anna Pigoń IFP UWr

Dr Jan Pacholski IFG UWr | czytaj dalej

Prof. dr hab. Miloš Řezník

Dr hab. Katarzyna Tałuć prof. UŚ | czytaj dalej

Dr Monika Witt

Dr Wiesław Aleksander Wójcik | czytaj dalej

Dr Jakub Żmidziński | czytaj dalej