Sprawozdanie z działalności 

Pracowni Badań Humanistycznych nad Problematyką Górską 

Instytut Filologii Polskiej

Uniwersytet Wrocławski 

za rok 2019

W roku 2019 zakres działalności naukowej i popularyzatorskiej realizowanej w Pracowni Badań Humanistycznych nad Problematyką Górską uległ znacznemu rozszerzeniu. W semestrze letnim odbyły się trzy wykłady otwarte (wszystkie były bezpośrednio transmitowane na Facebooku i zostały na trwałe zarejestrowane). 

Członkowie Pracowni realizowali również własne projekty związane z problematyką górską, efekty badań zaprezentowali na krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych. 

W ramach działalności popularyzatorskiej członkowie pracowni brali także aktywny udział w XXII Dolnośląskim Festiwalu Nauki, XXIV Festiwalu Górskim im. Andrzeja Zawady w Lądku Zdroju oraz XI Harasymiadzie, prowadząc warsztaty, wygłaszając prelekcje i uczestnicząc w panelach dyskusyjnych. 

Najważniejszym prestiżowym wydarzeniem roku 2019 była nagroda za popularyzację kultury górskiej przyznana na XXIV Festiwalu Górskim dwóm członkom Pracowni: Profesorowi Jackowi Kolbuszewskiemu i Doktorowi Wiesławowi Aleksandrowi Wójcikowi. 

W czerwcu 2019 ukazał się 12 tom rocznika „Góry-Literatura-Kultura”. 

W październiku odbyła się VII edycja Międzynarodowej Konferencji z cyklu „Góry-Literatura-Kultura”, która z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością zarówno wśród badaczy z kraju, jak i zagranicy. 

Pod koniec roku uzupełnione zostały zbiory biblioteki górskiej  PBHnPG o kilkadziesiąt nowych tytułów. 

W ciągu 2019 zostały przygotowane do druku dwie monografie inicjujące Serię Górską, która od roku 2020 będzie się ukazywać w wydawnictwie Universitas.

 

Wykłady otwarte:

30.01.19 dr hab. Małgorzata Misiak wygłosiła wykład otwarty:  Między Popradem a Osławą. Tożsamość kulturowo-językowa Łemków w ujęciu etnolingwistycznym. (Instytut Filologii Polskiej UWr. Pl. Nankiera 15, godz. 18.00). 

03.04. 19 dr hab. Ewa Grzęda prof. UWr, wygłosiła wykład otwarty: W górach poetów i malarzy. Romantyczne wędrówki Polaków po Szwajcarii Saskiej. (Instytut Filologii Polskiej UWr. Pl. Nankiera 15, godz. 18.00). 

30. 05 2019 dr Jakub Żmidziński (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu) wygłosił wykład Brzmienie Czarnohory a gra gwiazd. Kosmiczny wymiar muzyki według Stanisława Vincenza. (Instytut Filologii Polskiej UWr. Pl. Nankiera 15, godz. 18.00). 

 

Konferencje:

W dniach 16 – 18 października 2019 r. w Polanicy Zdroju odbyła się VII edycja Międzynarodowej Konferencji z cyklu „Góry-Literatura-Kultura”: Czyje są Góry? Procesy oswajania, udomawiania i zawłaszczania gór, w której udział wzięło wielu członków PBHnPG. 

Organizatorzy  Konferencji: 

Pracownia Badań Humanistycznych nad Problematyką Górską, Instytut Filologii Polskiej UWr.; 

Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie (DHI Warschau); 

Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europas (Niemcy). 

Szczegółowe informacje i program konferencji oraz obszerne sprawozdanie z obrad znajdują się na stronie PBHnPG: www.gory-pbhpg.eu.

 

Udział członków Pracowni w innych konferencjach krajowych i zagranicznych:

Maria Kościelniak wzięła udział w IX Ogólnopolskiej Konferencji Polskiego Towarzystwa Nauk Społecznych o Sporcie: „Sport i turystyka w perspektywie nauk społecznych: tradycja i współczesność” (2 -4 września 2019, AWF w Krakowie) i wygłosiła referat: Szlaki kulturowe, podróże lekturowe, questing. Formy prezentacji dziedzictwa kulturowego w regionach peryferyjnych na przykładzie Gorców.

Anna Pigoń wzięła udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „(Nie)pokój w tekstach kultury XIX-XXI wieku” (Uniwersytet Gdański, 20-21 września 2019) i wygłosiła referat: Niepokoje w nie-pokoju. O taternickiej emancypacji kobiet na przełomie XIX i XX wieku.

 Maria Kościelniak wzięła  udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Jerzy Harasymowicz – poeta Krakowa, poeta Karpat. Próba nowego odczytania” (29 – 30 listopada Kraków) i wygłosiła referat Pejzaże harasymowiczowskie i inne tropy obecności Jerzego Harasymowicza w twórczości Wojciecha Bellona.

Jan Pacholski wziął udział w 14. Mitteleuropäische Nachwuchsgermanistentagung [14. Środkowoeuropejskiej Konferencji Młodych Germanistów] „Netzwerke – Rivalitäten – Gruppen – Solitäre“ („Sieci – Rywalizacja – Grupy – Samotnicy”), Tagung für Studierende aus Ostmitteleuropa und Deutschland in Zusammenarbeit mit dem Mitteleuropäischen Germanistenverband [Konferencja dla Studentów z Europy Środkowej i Wschodniej oraz Niemiec we współpracy ze Środkowoeuropejskim Stowarzyszeniem Germanistów], która odbyła się w dniach 24–28.11.2019 w Domu Spotkań „Der Heiligenhof“ w Bad Kissingen, gdzie 25.11 wygłosił wykład Einzelgänger im Netzwerk – Autoren der Reiseberichte durch das Riesengebirge im 18. Jahrhundert [„Sieć indywidualistów – autorzy osiemnastowiecznych relacji z podróży przez Karkonosze”].

Ewa Grzęda i Maria Kościelniak wzięły udział (na zaproszenie skierowane do PBHnPG) w międzynarodowej konferencji  Cultural Perspectives on Nature as an Educational Space (5–6 grudnia 2019 Marburg), Organizatorzy: Philipps-Universität Marburg Institut für Sprtwissenschaft und Motologie Soziologie der Bewegung und des Sports, i wygłosiły referat przygotowany we współpracy z Wojciechem Małeckim The Humanistic and cultural aspects of Polish nature education. Then and Now.

 

Działalność popularyzatorska:

Jan Pacholski w ramach XXII Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, Edycji 2019, przeprowadził wykład Jak daleko jest z Harzu w Karkonosze?, który odbył się w ramach imprez z cyklu „Kultury dalekie i bliskie” na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego, pl. Biskupa Nankiera 15b w sali 26, (24.09.2019, godz.15.30).

Ewa Grzęda i Jacek Kolbuszewski wzięli udział w XXII Dolnośląskim Festiwalu Nauki (23.09.19, Sobótka, godz. 16.00) i wygłosili wykład Kulturowe znaczenie Ślęży oraz przedstawili prezentację Ślęża dzisiaj… 

Maria Kościelniak wzięła udział w XI Harasymiadzie (Komańcza 6 – 7 września 2019), gdzie  wygłosiła prelekcję Jerzy Harasymowicz – ojciec duchowy studenckiej piosenki turystycznej.

Ewa Grzęda wraz z Jackiem Kolbuszewskim i Marią Kościelniak przeprowadzili warsztaty literackie dla pisarzy, dziennikarzy i blogerów na XXIV Festiwalu Górskim im. Andrzeja Zawady w Lądku Zdroju (20.09.2019): Od sztuki pisania do sztuki cierpienia. Czego możemy dowiedzieć się od bohatera górskich, literackich klasyków?; „Ja, moje, o mnie”. Jak pisać o górach w stylu „modern’?

Ewa Grzęda wzięła  udział w panelu dyskusyjnym Literackie#SOLO. Ego człowieka gór. Dyskusja o tym, co w książkach piszą o sobie ludzie gór na XXIV Festiwalu Górskim im. Andrzeja Zawady w Lądku Zdroju (20. 09. 2019).

Ewa Grzęda była jurorem w konkursie na najlepszą książkę górską na XXIV Festiwalu Górskim im. Andrzeja Zawady w Lądku Zdroju (20. 09. 2019).

 

Publikacje:

W czerwcu 2019 ukazał się 12 tom rocznika „Góry-Literatura-Kultura”, t. 12., pod red. E. Grzędy, 2018. (W grudniu 2020 rocznik „Góry-Literatura-Kultura” został umieszczony w bazie ERIH PLUS).

Wywiad dla magazynu „Góry”: Ewa Grzęda rozmawiała z Jackiem Kolbuszewskim, Górski plecak z literaturą, „Góry” 4 Górski Magazyn Sportowy, nr 3/2019 (269), s. 82-83.

 

W roku 2019 zakupiono kilkadziesiąt nowych pozycji książkowych do biblioteczki górskiej.

 

Publikacje w przygotowaniu:

Jacek Kolbuszewski, Góry – przestrzenie i krajobrazy. Studia z historii literatury i kultury, Universitas 2020.

Od Kaukazu po Sudety. O zamieszkiwaniu i poznawaniu gór, [monografia zbiorowa] pod red. Ewy Grzędy, Universitas 2020.

„Góry-Literatura-Kultura”, t. 13, pod red. Ewy Grzędy, 2019.

Kategorie: Różne