WYKŁADY / KONFERENCJE

Sprawozdanie z konferencji „Czyje są góry?”

7. Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu 

„Góry-Literatura-Kultura”

 Czyje są Góry? Procesy oswajania, udomawiania i zawłaszczania gór

(Polanica-Zdrój, 16-18 października 2019 r.)   

Sprawozdanie

  W dniach 16-18 października 2019 r. w Polanicy-Zdroju odbyła się 7. Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Góry-Literatura-Kultura” zorganizowana przez Pracownię Badań Humanistycznych nad Problematyką Górską działającą w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie (DHI) oraz Instytut im. Leibniza dla Historii i Kultury Europy Wschodniej w Lipsku (GWZO). (więcej…)

Z Anna Pigoń, przed